Sinds 1 januari 2019 zijn de regels voor tijd-voor-tijd regeling drastisch gewijzigd. Bent u nog up-to-date?

Met de werkostenregeling heeft u een vrij besteedbare ruimte van 1,2% van de totale loonsom van al uw werknemers.

Binnen deze ruimte......

Ten onrechte wordt het belang van de Arbowet in veel gevallen door de werkgever onderschat. Per 1 juli 2017 is de Arbowet op een flink aantal punten gewijzigd en is het handhavingsbeleid

Vanaf 1 januari 2018 is het mogelijk loonkostenvoordeel te krijgen voor jeugdige werknemers in de leeftijdscategorie van 18 tot en met 21 jaar.

Per 1 januari 2018 gaat ook het wettelijk minimum loon weer omhoog.

De nieuwe regeling (jeugd-LIV) wordt ingevoerd om de verhoging te compenseren.

U dient daarbij wel te voldoen aan een aantal voorwaarden.

Wilt u meer weten. Neem dan contact op.

Het wettelijk minimumloon wordt ieder jaar in januari en juli aangepast. Werknemers ontvangen per 1 juli een hoger minimumloon (0,89%). Personeel dat voltijd werkt, verdient minimaal €1.565,40 per maand, €361,25 per week en €72,25 per dag. In de eerste helft van 2017 ontvingen zij maandelijks nog minimaal €1.551,60, wekelijks €358,05 en dagelijks €71,61.

Ook het minimumjeugdloon is gestegen. Daarnaast ontvangen werknemers vanaf juli een minimumloon voor volwassenen als ze 22 jaar oud zijn. Hiervoor was dat vanaf 23 jaar.

Laatste nieuws