Sinds 1 januari 2019 zijn de regels voor tijd-voor-tijd regeling drastisch gewijzigd. Bent u nog up-to-date?

 

De tijd-voor-tijdregeling is aan grenzen verbonden en wordt beheerst door de cao's. Zomaar schriftelijk vastleggen

kan dus niet meer. Zorg dat u up-to-date bent!

Laatste nieuws