Met de werkostenregeling heeft u een vrij besteedbare ruimte van 1,2% van de totale loonsom van al uw werknemers.

Binnen deze ruimte......

 

kunt u belastingvrij, dus netto vergoedingen, verstrekkingen doen aan uw personeel. Dat mag in geld of bijvoorbeeld in de vorm van een kerstpakket.

Let u wel op dat u deze ruimte niet te boven gaat, want dan kost het u 80% eindheffing over het deel waarmee u de vrije ruimte te boven gaat.

Ga zeker met uw adviseur in overleg hoeveel ruimte ernog is aan het einde van het jaar!

Laatste nieuws