Per 1 januari 2022 gaat de rekening courantmaatregel in.

De DGA die een schuld aan zijn BV heeft die het bedrag van € 500.000 te boven gaat dient over het meerdere af te rekenen in Box 2.

Daar geld het aanmerkelijk belang tarief.

Veel DGA's hebben een 'eigenwoningschuld aan hun BV. De maatregel komt in het belastingplan 2019 en zal zijn uitwerking krijgen per 1 januari 2022. In het voorjaar 2019 zal het wetsontwerp bij de tweede kamer ingediend worden.

 

Laatste nieuws