Kleine codes....... grote gevolgen

Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt een of meerdere SBI-codes. Deze code bestaat uit 4 of 5 cijfers en geeft aan wat de activiteit van een bedrijf is.

Q07CJQBY5J.jpg

SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling 2008 en is opgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Achtergrondinformatie over de SBI vindt u op de website van het CBS.

De inschrijving van de kamer van koophandel wordt automatisch doorgegeven aan de belastingdienst.

De belastingdienst gebruikt de code voor de sectorindeling. Deze indeling is weer mede bepalend voor het toepassen van CAO’s en daarmede ook pensioenfondsen. Foutief inschrijven kan dus financiële gevolgen hebben.

Van belang is een juiste omschrijving van de bedrijfsactiviteiten. Deze omschrijving dient de juiste activiteiten te dekken en is bepalend voor de afgeleide SBI-code.

Er dient onderscheid gemaakt te worden tussen hoofd- en sub-activiteiten.

Meerdere codes kunnen worden afgeleid, wat verwarring kan zaaien.

 

Laat uw voorlichten of ondersteunen bij uw huidige of nieuwe inschrijving.

Laatste nieuws