Sinds kort heeft een eigenaar van een eenmanszaak een nieuw BTW- identificatienummer opgestuurd gekregen van de belastingdienst.

Bent u daar blij mee?

Er is een nieuwe regeling aangkondigd in het regeerakkoord die per 1 januari 2019 in moet gaan.

De regeling vervangt dan de huidige wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA).

Afhankelijk van de tarieven die een zzp-er doorberekend en de periode van werken voor een zelfde opdrachtgever maakt dat er meer duidelijk komt over een eventueel loondienstverband.

Het is de bedoeling dat dat na invoering de belastingdienst een begeleidende rol gaat spelen bij de overgang van de oude regeling naar de invoering van de nieuwe regeling.

 

Laat u niet verrassen en probeer tijdig in te spelen op de nieuwe regeling !

Wilt u meer weten, neem dan contact op.

Vanaf januari 2023 moeten kantoorgebouwen verplicht minimaal energielabel C hebben. Uitzondering geldt voor kleine kantoren tot 100m3 en monumentale panden. U heeft als eigenaar dus nog de nodige tijd uw kantoorpand energiezuiniger te maken.

Let er wel op dat het niet tijdig voldoen aan deze verplichting grote consequenties met zich mee kan brengen. Vanaf 2023 mogen kantoorpanden die niet minimaal een energielabel C hebben, namelijk in zijn geheel niet meer worden gebruikt. Bij het kopen, huren, verhuren of (ver)bouwen van kantoorruimte doet u er verstandig aan hier alvast rekening mee te houden.

Vooralsnog geldt deze regeling alleen voor kantoren, maar deze verplichting gaat mogelijk in de toekomst ook voor andere gebouwen gelden. Als ondernemer is het van belang te weten dat energiebesparing in de gebouwde omgeving steeds serieuzere vormen aanneemt. Er worden steeds verdergaande maatregelen genomen om een groene bedrijfsvoering te bereiken.

Wij volgen deze ontwikkelingen uiteraard op de voet en zullen u vanzelfsprekend hiervan op de hoogte houden.

Mocht u tussentijds naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, neem dan contact op.

(artikel geschreven door: mr. Sharon van den Hemel)

Goed nieuws voor het MKB: per 1 juli 2017 is een nieuwe wet in werking getreden die onredelijk lange betaaltermijnen tegengaat. Grote ondernemingen kunnen geen langere betaaltermijn dan 60 dagen meer overeenkomen met mkb’ers en zzp’ers als leverancier of dienstverlener.

Wat is er veranderd? Onder de nieuwe wet blijft de norm om binnen 30 dagen te betalen het uitgangspunt. Bedrijven mogen onderling afwijken van deze norm tot een termijn van maximaal 60 dagen. Onder het oude recht kon doormiddel van een uitzonderingsbepaling deze termijn eindeloos worden opgerekt. Grote ondernemingen konden hierdoor betaaltermijnen van 90 of 120 dagen afdwingen van zelfstandige ondernemers en kleine of middelgrote ondernemingen. Voor grote ondernemingen geldt nu echter een uiterste betaaltermijn van 60 dagen.

Overeenkomsten met betaaltermijnen van langer dan 60 dagen worden nietig verklaard. De betaaltermijn wordt dan automatisch omgezet in 30 dagen. Indien de debiteur de factuur alsnog later dan 30 dagen betaalt, is van rechtswege wettelijke handelsrente verschuldigd over de termijn die de 30 dagen overschrijdt. Deze handelsrente is op dit moment relatief hoog (8% per jaar sinds 1 januari 2017). Een vordering tot betaling van wettelijke rente blijft 5 jaar in rechte afdwingbaar.

De nieuwe wetgeving is met ingang van 1 juli 2017 per direct van toepassing op nieuwe overeenkomsten met MKB-leveranciers. Voor reeds bestaande overeenkomsten geldt een overgangsperiode. Ondernemingen hebben tot 1 juli 2018 de gelegenheid zonder sancties hun overeenkomsten aan te passen aan de nieuwe wet.

Hebt u vragen of wilt u meer weten over de gevolgen van deze wet?............. Aarzel niet en neem contact op.

(artikel geschreven door: mr. Sharon van den Hemel)

Laatste nieuws