Via de werkkostenregeling kunt u misschien nog een onbelaste bonus aan uw werknemers uitkeren.

U kunt ook een deel van het brutoloon........

U neemt een nieuwe werknemer in dienst. Let op! U dient zijn identiteit op de juiste wijze vast te stellen.......

Per 1 januari 2020 worden de regels voor oproepcontracten gewijzigd. De werknemer krijgt meer bescherming.

Per 1 januari 2020 met de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) veranderen ook de regels voor transitievergoeding. 

Ontstond tot nu toe de verplichting pas na 2 jaar of langer dienstverband. Per 1 januari ontstaat dat recht voor de werknemer al vanaf dag 1 in dienstverband.

Laatste nieuws