Veel startende ondernemers beginnen vanuit een werkruimte in de eigen woning.

Vaak is er dan nog geen weet van de fiscale (on)mogelijkheden.

Behoort die ruimte nu tot het ondernemingsvermogen of privévermogen?

Valt de werkruimte onder het regime van de eigenwoningregeling? Is dat dan weer gunstig?

Betreft het keuzevermogen of kunt u helemaal niet kiezen?

Wat zijn de aftrekbare kosten?

Op basis van wettelijke criteria is het mogelijk dat werkruimten in de eigenwoning een dusdanige kwalificatie krijgen dat de ruimte tot het vermogen van box 3 kan worden gerekend. Dit heeft uiteraard ook weer consequenties voor de aftrekbaarheid van een deel van de hypotheekschuld.

 

Laat u voorlichten wat voor u van toepassing is....

Laatste nieuws